Velkoformátový tisk


Všude tam, kde malé tisky nestačí...
počet realizací: v řádu stovek zakázek
Jakýkoliv tisk, téměř na cokoliv a jakkoliv velký. Samozřejmostí je i provedení montáže a to včetně zajištění manipulační techniky, betonování, zapatkování a svaření nosných konstrukcí. Technologie určená k výrobě polepů aut, reklamních tabulí, plakátů, reklamních plachet, polepu výloh, tisku billboardů, potisku prezentačních stánků, tisku obrazů, tapet, interiérových aplikací...
Materiály vybereme podle požadované
životnosti 1-10 roků.
  • polepy aut
  • cedule
  • plakáty
  • reklamní plachty
  • výlohy
  • billboardy
  • výstavní stánky
  • obrazy
  • interiéry